Seznam uměleckých VŠ v ČR

Přemýšlíte nad studiem vysoké umělecké školy s výtvarným zaměřením, ale nevíte, kde takovou školu hledat či jaké u nás lze studovat obory? Pak právě pro Vás přináším kompletní seznam veřejných i soukromých uměleckých vysokých škol z celé České republiky.

V následujícím výčtu je vždy uvedený název školy + zda je veřejná nebo soukromá, odkaz na webovky a seznam fakult (pokud na škole jsou) s výčtem oborů, které na škole mají.

Pokud byste potřebovali pomoct s přípravou na některou uměleckou školu, můžu Vás připravit osobně nebo online.

 

Umělecké vysoké školy- Hlavní město Praha

AVU (veřejná)

Web: www.avu.cz

adresa : U Akademie 172/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7

 

Ateliéry (Bc.A. + Mg.A.)

 • Intermedia I
 • Intermedia II
 • Intermedia III
 • Grafika I
 • Grafika II
 • Kresba
 • Restaurování malby a polychromované plastiky
 • Malba I
 • Malba II
 • Malba III
 • Malba IV
 • Nová média I
 • Nová média II
 • Restaurování sochy
 • Figurální socha a medaile
 • Socha I
 • Socha II
 • Ateliér přípravného studia
 • Architektura

 

UMPRUM (veřejná)

Web: www.umprum.cz

Adresa: náměstí Jana Palacha 80/3, Staré Město, 116 93 Praha 1

 

Katedra Designu

 • Průmyslový design
 • Design nábytku a interiéru
 • Produktový design

Katedra Volného umění

 • Volné umění I
 • Volné umění II
 • Volné umění III
 • Volné umění IV

Katedra Užitého umění

 • Sklo
 • Keramika a porcelán
 • K.O.V. – Koncept – objekt – význam
 • Design oděvu a obuvi
 • Módní tvorba
 • Textil

Katedra Grafiky

 • Animace a film
 • Grafický design a nová média
 • Ilustrace a grafika
 • Grafický design a vizuální komunikace
 • Tvorba písma a typografie
 • Fotografie II
 • Design a digitální technologie

Katedra Architektury

 • Architektura I
 • Architektura II
 • Architektura III
 • Architektura IV

 

 

ČVUT (veřejná)

Web: www.cvut.cz

Adresa: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 160 00 Praha 6

 

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Architektura, urbanismus a Krajinářská architektura
 • Krajinářská architektura
 • Design

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Scénické technologie

Fakulta informačních technologií

 • Počítačová grafika

 

 

AMU (veřejná)

Web: www.amu.cz

Adresa : Malostranské náměstí 259/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1

 

DAMU:

Katedra Scénografie

 • Scénografie (Bc.A.)
 • Filmová scénografie (MgA.)
 • Scénografie: Kostým a maska (MgA.)
 • Divadelní scénografie (MgA.)

Katedra Alternativního a loutkového divadla

 • Scénografie Alternativního a loutkového divadla (Bc.A.)

 

FAMU:

Katedra Kamery (Bc.A. + MgA.)

Katedra Fotografie (Bc.A. + MgA.)

 • Ateliér klasické fotografie
 • Intermediální ateliér
 • Ateliér dokumentární fotografie
 • Ateliér imaginativní fotografie
 • Ateliér nové estetiky
 • Ateliér restaurování fotografie

Katedra Animované tvorby (Bc.A. + MgA.)

Centrum Audiovizuálních studií (Bc.A. + MgA.)

Katedra Herního designu (Bc.A. + MgA.)

 

 

Art & Design Institut (soukromé)

www.artdesigninstitut.cz nebo  www.adi.cz

Adresa: Slezská 1486/68, Vinohrady, 130 00 Praha 3

 

Ateliéry (Bc.A.)

 • Fotografie
 • Grafika/ Kresba
 • Intermediální ateliér
 • Grafický design
 • Malba
 • Design prostoru/ interiéru

 

 

Archip s. r. o. (soukromé)

Web:  www.archip.eu

Adresa: Štulcova 89/1, Vyšehrad, 128 00 Praha 2

 

Studijní program

 • Architektura (Bc.)
 • Architektura a Urbanismus (Mgr.)

 

 

Vysoká škola kreativní komunikace, s. r. o. (soukromé)

Web: www.vskk.cz

Adresa: Na Pankráci 420/54, Nusle, 140 00 Praha 4

Design Motion Copy

 • Fotografie a audiovize (Bc.A. + MgA.)
 • Grafický a mediální design (Bc.A. + MgA.)
 • Animace a visuální efekty (Bc.A.)

 

 

Prague College – School of Art & Design (soukromá)

Web: www.praguecityuniversity.cz/schools/soad

Adresa: Polská 1184/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Fakulta School of Art & Design

 • Graphic Design (Bc.)
 • Fine Art Experimental Media (Bc.)
 • Future Design (MgA.)
 • Fine Art (MgA.)

 

Scholastika – VOŠ vizuální komunikace (soukromá)

Web: www.scholastika.cz

 • Game design
 • Grafický design
 • Motion design
 • Produktový design

 


Umělecké vysoké školy – Jihočeský kraj

 

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o. p. s. (soukromá)

Web: www.filmovka.cz

Adresa: Lipová alej 2068, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

 

Studijní program

 • Multimediální produkce (Bc.A. + Mg.A.)

 


Umělecké vysoké školy – Ústecký kraj

UJEP (veřejná)

Web: www.ujep.cz

Adresa: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

 

Fakulta umění a designu – bakalářské obory

 • Výtvarná umění (Bc.A. + MgA.)
 • Design (Bc.A. + MgA.)
 • Fine Art ENG (MgA.)
 • Vizuální komunikace (Phd.)

 


Umělecké vysoké školy – Jihomoravský kraj

JAMU (veřejné)

Web: www.jamu.cz

Adresa: Beethovenova 650/2, Brno-město, 662 15 Brno

Divadelní fakulta 

 • Scénografie (Bc.A. + Mg.A.)
 • Světelný design (Mg.A.)

 

Mendelova univerzita v Brně (veřejné)

Web: www.mendelu.cz

Adresa: Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno

Lesnická a dřevařská fakulta 

 • Design nábytku (Bc. + Mgr.)
 • Tvorba a výroba nábytku (Bc.)
 • Design nábytku (Mgr.)

Zahradnická fakulta

 • Krajinářská architektura (Bc. + Mgr.)
 • Floristická tvorba (Bc.)

 

VUT (veřejné)

Web: www.vut.cz

Adresa: Antonínská 548/1, Veveří, 602 00 Brno

 

Fakulta výtvarných umění (Bc.A. + Mg.A. obory)

 • Ateliér grafického designu 1
 • Ateliér grafického designu 2
 • Ateliér produktového designu
 • Ateliér environmentu
 • Ateliér fotografie
 • Ateliér herních médií
 • Ateliér performance
 • Ateliér tělového designu
 • Ateliér video
 • Ateliér kresby a grafiky
 • Ateliér malířství 1
 • Ateliér malířství 2
 • Ateliér malířství 3
 • Ateliér sochařství 1
 • Ateliér sochařství 2

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus (Bc. + Mgr.)
 • Architecture and Urbanism, EN (Mgr.)

Fakulta strojního inženýrství 

 • Průmyslový design ve strojírenství (Bc.)

Umělecké vysoké školy – Zlínský kraj

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (veřejné)

Web: www.utb.cz

Adresa: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Fakulta multimediálních komunikací – bakalářské obory

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

 • Kamera
 • Produkce
 • Režie a scenáristika

Marketingová komunikace

 • Střihová skladba
 • Teorie a praxe animované tvorby
 • Vizuální efekty

Multimédia a design

 • Design obuvi
 • Design oděvu
 • Design skla
 • Digitální design
 • Grafický design
 • Produktový design
 • Průmyslový design
 • Reklamní fotografie
 • Tvorba prostoru

Fakulta multimediálních komunikací – navazující magisterské obory

Teorie a praxe animované tvorby

 • Kamera
 • Vizuální efekty

Arts Management

Multimédia a design

 • Game Design
 • Design obuvi
 • Design oděvu
 • Design skla
 • Digitální design
 • Grafický design
 • Produktový design
 • Průmyslový design
 • Reklamní fotografie
 • Tvorba prostoru

 

 

Zlínská soukromá VOŠ umění

www.skolaumeni.cz 

 • Užitá malba
 • Sochařská tvorba
 • Grafická tvorba

Umělecké vysoké školy – Královéhradecký kraj

 

Univerzita Hradec Králové (veřejná)

Web : www.uhk.cz

Adresa: Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové

 

Pedagogická fakulta (Bc. obory)

 • Grafická a intermediální tvorba
 • Textilní design
 • Textilní tvorba
 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělání
 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělání – jednoobor
 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání – jednoobor – double degree

Pedagogická fakulta (Mgr. obory)

 • Učitelství pro střední školy – výtvarná výchova
 • Učitelství pro 2.stupeň základních škol – výtvarná výchova
 • Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ

 


Umělecké vysoké školy – Liberecký kraj

 

Technická univerzita v Liberci

Web: www.tul.cz

Adresa: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

 

Fakulta textilní 

 • Návrhářství (Bc.A.)
 • Design – textil, oděv, sklo, šperk (Mg.A.)

Fakulta umění a architektury 

 • Architektura a urbanismus (Bc.A. + Mg.A.)
 • Katedra Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru (Bc.A. + Mg.A.)
 • Architecture and Urbanism, EN (Mg.A.)

 


Umělecké vysoké školy – Moravskoslezský kraj

 

Ostravská univerzita (veřejná)

Web: www.osu.cz

Adresa: Dvořákova 138/7, Moravská Ostrava, 701 03 Ostrava

 

Fakulta umění 

Katedra Intermedií

 • Animovaná tvorba (Bc.A.)
 • Fotografie (Bc.A. + Mg.A.)
 • Knižní design (Bc.A.)
 • Knižní design a animace (Bc.A. + Mg.A.)
 • Koncept – objekt – instalace (Bc.A. + Mg.A.)
 • Video – multimédia – performance (Bc.A. + Mg.A.)

Katedra Grafiky a kresby 

 • Grafika (Bc.A. + Mg.A.)
 • Kresba (Bc.A. + Mg.A.)
 • Grafický design a vizuální komunikace (Bc.A. + Mg.A.)
 • Digitální grafika ve virtuálním prostředí (Mg.A.)

Katedra Malby

 • Malba I. (Bc.A. + Mg.A.)
 • Malba II. (Bc.A. + Mg.A.)

Katedra Sochařství

 • Sochařství – volná tvorba (Bc.A. + Mg.A.)

Pedagogická fakulta – navazující magisterský obor

 • Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy

 


Umělecké vysoké školy – Pardubický kraj

Univerzita Pardubice (veřejná)

Web: www.upce.cz

Adresa: Studentská 95, Polabiny, 532 10 Pardubice 2

 

Fakulta restaurování  (Bc.A. + Mg.A. obory)

 • Ateliér restaurování nástěnné malba, sgraffita a mozaiky
 • Ateliér restaurování kamene
 • Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů
 • Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru
 • Ateliér výtvarné přípravy

 


Umělecké vysoké školy – Plzeňský kraj

Západočeská univerzita v Plzni (veřejná)

Web: www.zcu.cz

Adresa: Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

 

Fakulta pedagogická (Bc.A. + Mg.A. obory)

 • Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělání

 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara  (Bc.A. + Mg.A. obory)

Katedra Audiovize:

 • Animace
 • Fotografie
 • Interaktivní design
 • Mediální ilustrace
 • Multimédia

Katedra Výtvarná umění:

 • Grafika
 • Kov a šperk
 • Malba
 • Nová média
 • Socha a prostor

Katedra Design a užitá tvorba:

 • Design nábytku a interiéru
 • Fashion design
 • Keramický design
 • Produktový design
 • Environmentální design pro architekturu
 • Design modeling
 • Průmyslový design

Katedra Grafický design a ilustrace:

 • Didaktická ilustrace
 • Grafický design a digitální média
 • Grafický design a vizuální komunikace
 • Komiks a ilustrace pro děti

 

 

Hledáte spíš než VŠ raději VOŠ? Tak ty najdete přidružené v seznamech středních škol:

Morava & Slezsko

Hlavní město Praha a Středočeský kraj

Čechy

 

Pro případnou přípravu na talentovky jsem Vám k dispozici osobně nebo online.

 

Mějte se kresleně,

Bára Maštrlová