Jak na portfolio a úspěšné talentovky

V tomto příspěvku Vám přiblížím, jak se připravit na talentové zkoušky na výtvarnou školu – jak na střední, tak na vysokou. Jelikož už se nějaký ten pátek mladé uchazeče o přijetí na uměleckou školu chystám, věřím, že moje postřehy můžou pomoci těm z Vás, kdo se na talentovky teprve chystáte.

Pokusím se tady rozvinout informace, které v základním přehledu najdete zde . A mezi řečí se s Vámi podělím o ukázky úspěšných portfolií, které se mi za pár let práce nastřádaly v archivu. Pakliže sháníte pro přípravu ucelené podklady, může Vám pomoct online kurz Talentovky, v němž najdete vše, co většina SŠ a některé VŠ na talentovkách vyžadují.

Denisa Hlaváčková – Boty, A2, pastel (Denisa byla úspěšně přijatá na dvě SŠ – na grafiku na Hollarku a na multimédia na Arcus9. Více v jejím medailonku.)

Přihláška k talentovým zkouškám

Talentovky se na většinu výtvarných SŠ a VŠ konají v lednu (výjimkou jsou některé výtvarné VOŠ, kde se konají na jaře). Přihláška se odevzdává koncem listopadu.

Na si můžete podat přihlášku na dvě školy či na dva obory na téže škole. Naopak počet , kam se můžete přihlásit, není limitován. Na VŠ se platí k přihlášce ještě administrativní poplatek – cca 500,-Kč za každou školu, kam se člověk hlásí (tzn. např. za přihlášky na 4 vysoké školy zaplatíte 2.000,-Kč)

Pár dní po uzávěrce přihlášek (cca v 1./3 prosince) Vám nebo Vašim zákonným zástupcům dorazí zvací dopis. V něm máte specifikované, kdy a kde se talentovky konají, jaké k nim musíte donést portfolio a taktéž orientačně vypsané úkoly, jaké na místě budete muset podstoupit, abyste ukázali, co ve Vás je.

Portfolio Josefíny Krbové na obor grafika – Josefína se hlásila na Hellichovku na dva obory – fotografiigrafiku. Na oba obory úspěšně složila přijímací zkoušky, přijatá byla nakonec na fotku – je totiž rozdíl mezi úspěšným složením zkoušek a přijetím. Přesto si však myslím, že její portfolio na grafiku vypadá velmi kvalitně.

Jak připravit portfolio na talentovky

Na portfolio jsou na různých školách kladené různé nároky – od jeho důležitosti, přes počet prací, po adjustaci a podpis. Samozřejmě se liší i obsah portfolia podle oboru, kam se hlásíte.

Důležitost portfolia

Na některých školách nebudou řešit, jestli jsou práce staré třeba 3 roky i více, na jiných naopak dají omezení, že práce v portfoliu nesmí být starší než 1 rok. Jsou i takové školy, které témata, jež mají být v portfoliu, zadají až ve zvacím dopise a Vy máte třeba jen 3-4 týdny na realizaci.
Stejně tak váha je portfoliu přikládaná na každé škole jiná – na některých školách to může být zásadní kritérium, jinde je to čtvrtina bodů, někde kupříkladu i jen 1/25 celkového maxima možných bodů.

Počet prací

Na školách i v jednotlivých oborech/ ateliérech se liší – většinou se číslo pohybuje mezi 15 25. Podle toho, zda se hlásíte na SŠ či na VŠ se ale bude nejspíš lišit poměr prací volných (vlastních nápadů) vůči realistickým (studie, portréty, kresby zátiší atd.).

Na SŠ bude většinou převládat spíš složka realistických prací 2:1 až 3:1 nad volnými nápady – a je dobré se ještě doptat, zda vůbec volné nápady chtějí. Snad jen u oboru fotografie je poměr prací obrácený a převládají fotky nad kresbou.

Na VŠ naopak budou převažovat spíš vlastní nápady (skici, realizace, modely, atd.) nad realistickými studiemi (samozřejmě pokud se nehlásíte zrovna do realistického ateliéru) a i na VŠ se zeptejte, zda je studie vůbec zajímají. Každopádně to, že je třeba v portfoliu mít nemusíte, neznamená, že byste neměli umět kreslit, naopak u talentovek budete nejspíš i na VŠ mít nějaké cvičení z realistické kresby.

Julie Jasná – ukázka prací z portfolia na střední Oděvní Holešovice, kam se dostala v lednu 2018.

Adjustace a podpis

Na SŠ je většinou požadavek předložit kresby a ostatní práce adjustované v jednotné velikosti v deskách, jejichž formát je obvykle A2 nebo A1.
Naopak na VŠ osobně svým studentům doporučuju připravit si „book“ – nafocené práce, skici, moodboardy atd. seřadit do A4 či A3 pořadače, otextovat atd. Ale hrozně moc záleží, co v konkrétním ateliéru preferují.
Na některých školách ještě chtějí zálohu portfolia v podobě prací vypálených na CD (ano, čtete správně, fakt to ještě někde chtějí), či nahraných na flashce nebo uploadovaných na speciální link, případně zaslaných na email apod.

Co se podpisu týče – každá škola (SŠ i VŠ) to má jinak. Takže dokud Vám nedorazí zvací dopis s instrukcemi, jak a kde a zda vůbec mají být desky a práce podepsané, nic nepodepisujte. Někde totiž chtějí jen přidělit číslo uchazeče a mohli byste být vyřazeni z přijímacího řízení pro porušení podmínek.

Amélie Weinstein – ukázka prací z portfolia na Hellichovku a Žižkárnu, na obě školy se Amálka dostala v lednu 2018.

Obsah portfolia

Podle školy a konkrétního oboru bude převládat logicky konkrétní téma. Na talentovkách na se snad ve všech případech, co znám, kreslí zátiší – jeho složení většinou reflektuje základní tvary skryté ve věcech kolem nás. Tj. například si můžete představit zátiší s knihou (kvádr), vázou (válce+kužely), ovocem (kulovité tvary) a drapérií (mix základních tvarů). Proto i v portfoliu na SŠ by tyto náměty měly převládat.
Jsou však i střední školy, které už vyžadují portrét či jiné části těla (ruku, chodidlo apod.). Podle oboru je také dobré zařadit v menším množství i ukázku volných prací – na grafiku loga, na fashion návrhy oblečení, na sochu fotky sošek apod.

Na je obsah portfolia dán primárně oborem – takže budou převládat vlastní návrhy, skici, realizace, vizualizace, náčrtky atd., jejichž téma je definováno ateliérem, kam se hlásíte. Když to shrnu jednoduše, tak na fashion nemá moc cenu cpát malby apod.

Nicméně, protože to opravdu každá škola má jinak a nic se nedá úplně zobecnit, tak jediné doporučení, které Vám můžu opravdu poskytnout, je následující:

„Pro úspěšnou přípravu na talentovky jděte včas na konzultace!“

Je ve vašem vlastním zájmu vyzjistit možné maximum informací – ať už od profesora, asistenta, ostatních studentů, na studijním oddělení, no prostě kde se dá. Na konzultace samozřejmě jděte kromě zjišťování těchto praktických informací hlavně kvůli zpětné vazbě na Vaše práce, ale to je něco, co musíte udělat s dostatečným předstihem než vůbec podáte přihlášku (resp. lze to i bez toho, ale to je pak trochu větší hazard a dobrodružství).

Portfolio Vojty Raušera – Vojta se úspěšně dostal na grafiku v roce 2018 – a to na Hellichovku a též do Lysé nad Labem. Více si o Vojtově cestě můžete přečíst v jeho medailonku.

Talentovky – den D

Řekněme, že už máte portfolio poskládané, je den D a Vy jedete na talentovky s veškerým vybavením (vláčíte s sebou nejspíš krom desek s pracemi i desku na kreslení a půl obchodu výtvarných potřeb). Dostanete číslo, odevzdáte portfolko a talentovky můžou začít.

Den D na SŠ

Na většinou absolvujete min. 3 výtvarné úkoly – kresba zátiší (tužkou či uhlem), fantazijní kresba nebo malba na téma a práce vztahující se k oboru (na fashion třeba návrh šatů či kresba drapérie, na soše modelování realistického námětu, na malbě třeba kresba portrétu, na designu prostorový model na téma, na grafice návrh loga či plakátu, apod.).

Dál Vás čeká test z ČJ a test ze všeobecného kulturního přehledu. Ten je na každé SŠ jinak obtížný, nicméně většinou se nějak dotýká přehledu stavebních slohů a úplně nejvšeobecnějších povrchních informací z dějin umění s přihlédnutím k oboru (tzn. na grafice se budou ptát na dějiny a rozdělení grafiky, na fotce na dějiny fotky apod.).

Test všeobecného kulturního přehledu považuji osobně za jednu z největších podpásovek vzdělávacího systému, neboť dějiny umění se na ZŠ skoro vůbec neučí a rozhodně jim není standardní přikládat v osnovách důraz. Takže i dějiny umění je důležité si nezávisle začít studovat aspoň rok předem, aby Vám nepraskla hlava měsíc před přijímačkami. Můžete se přihlásit na různé kurzy dějin umění, jeden takový zaměřený přímo na přípravu na talentovky pořádá i NG.

Dobré je zmínit, že na některých SŠ je i druhé kolo, jehož součástí může být pohovor – na něm budete zpovídáni z Vašeho přehledu o oboru. Přijímací komise si s Vámi bude povídat o tom, proč se vlastně chcete učit a vůbec se z Vás budou snažit vymáčknout, zda Vás studium bude bavit. Vyplatí se mít připravené aspoň tři autory z oboru, k nimž se můžete vztáhnout – říct, proč se Vám líbí, čím Vás inspirují apod. Také můžete mluvit obecně o tom, co čtete, kam chodíte do divadla, na které výstavě jste byli, co se Vám líbilo za film. Neboli – hlásíte se na kulturní obory, proto byste měli o kulturu projevovat zájem.

Portfolio Aničky Skorčíkové – Anička se r. 2018 hlásila na několik VŠ – v ČR se dostala na fashion do Plzně. V Anglii se hlásila a dostala na obory, které se u nás bohužel neučí – na fashion promotion, production and styling do Epsomu, Rochesteru a do Londýna.

Den D na VŠ

Přijímačky na jsou v celku podobné jako na střední, jen úkolů může být o jeden až dva víc a samozřejmě větší důraz je kladen na výjimečnost řešení zadaných úkolů – neboli musíte zaujmout! Úkoly většinou jsou 1-2 z realistiky a 2-3 z volné tvorby, což bývá mix témat zadaných a občas můžete mít i úkol „volná práce“.

Test se píše také, většinou až ve druhém kole a samozřejmě už nikoho nezajímá Vaše schopnost analyzovat větný rozbor, ale už jen a pouze kulturní přehled. Zato ale může být ten test už trochu náročnější.

Nač bývá na VŠ kladen obrovský důraz je pohovor – to, na co se Vás budou ptát, bude pravděpodobně hlavně Vaše portfolio, proto musíte být schopní o každé práci něco říct ve 2-3 větách. Pro ulehčení situace si je můžete napsat klidně k těm pracem do portfolia a ve chvílích největšího zoufalství, trémy a studu je prostě přečíst.
Dál budete zpovídáni krom portfolka i z Vašich výtvarných východisek. Tudíž otázky typu „kde berete inspiraci“ či „jaké máte oblíbené umělce“ jsou naprostý základ, proto byste v nich na pohovoru v žádném případě neměli tápat.

Závěrem & Hodně štěstí!

Tolik k přípravě portfolia i samotným přijímačkám. Já si to každý rok se svými studenty, kteří se mi svěří do přípravy, užívám. Přijímačky jsou super výzva a adrenalin! A především příležitost se za relativně krátký časový úsek posunout tam, kam by člověk bez srovnatelné motivace šel podstatně déle.
Už proto se vyplatí se talentovek nebát a kromě verdiktu „uspěl/ neuspěl“ si z toho pro sebe vzít i tento rozvíjející a růstový prvek. Takže hodně štěstí, ať už se budete hlásit kamkoliv :).
A nezapomeňte – štěstí přeje připraveným a těmi se můžete stát například pomocí online kurzu Talentovky, v němž najdete vše, co většina SŠ a některé VŠ na talentovkách vyžadují.

Mějte se kresleně,

Bára Maštrlová