Vojta Raušer

Kresbou od střední k vysoké škole

Vojta za mnou s rodiči přišel v červnu před prázdninami roku 2017 s prosbou, zda bych mu pomohla s přípravou na talentovky na – v té době ještě nespecifikovanou – střední uměleckou školu. Vojtův talent byl podle domácích prací nesporný, o to raději jsem se ho ujala.

Měli jsme akorát času na přípravu vzhledem k tomu, že Vojta už trochu kreslit uměl. Z mé strany potřeboval doplnit něco z teorie a hlavně pak vypracovat obsah portfolia na talentovky. Každá škola má trochu jiné požadavky, ale v základech – tj. základní tělesa, drapérie, zátiší, skicování a přírodniny – je to všude +/- podobné.

„Bára změnila celý můj pohled na kresbu a naučila mě ji vnímat jako celek. V průběhu kurzu mi tak prací s různými technikami a náměty pomohla rozvinout nejen mé kresebné dovednosti, ale také mou kreativitu.“

Vojta

Pohodlná příprava na talentovky na uměleckou SŠ

S Vojtou jsme se snažili využít hlavně času během letních prázdnin, kdy za mnou Vojta jezdil z Litvínova na celodenní Drill Exclusive a k tomu dostával v mezičase domácí úkoly. Po prázdninách jsme přidali ještě víkendové kurzy.

Takto jsme měli v říjnu již pěkný štos kreseb, s nimiž jsem Vojtu poslala na konzultace na vytipované umělecké SŠ. Z nich si nakonec vybral dvě, kam se ucházel o přijetí – pražskou Hellichovku a SŠ Designu v Lysé nad Labem. 

Vojta byl nakonec úspěšně přijat na obě školy a nastoupil na pražskou Hellichovku, kde v červnu r. 2022 úspěšně odmaturoval. 

Vojtův vývoj po talentovkách

Celou dobu studia SŠ ke mně chodil Vojta formou víkendovky dál. Shodli jsme se s Vojtou i jeho rodiči, že by se mu mohlo hodit rozvíjet se i stranou školy a Vojta se mnou 4 roky trénoval, na co zrovna měl chuť nebo co jsme uznali, že se v budoucím portfoliu na VŠ neztratí.

Nyní se chystá na talentovky na VŠ a já mu s tím opět ráda pomáhám. Tak mu držte palce, ať může svůj talent nechat kvést dál.