• Výuka kresby

7) Začínáme kreslit: Jak vyjádřit prostředí


Doteď jsme se zabývali hlavně objektem samotným. Ten se ale nachází v prostředí. V momentě, kdy si chcete nakreslit nějaký námět, budete stát před otázkou, zda a jak prostředí vyjádřit. Takový objekt totiž většinou spočívá na nějakém stole, možná vidíte i zeď za stolem, kousek podlahy atd. Neboli může se stát, že v záběru kolem námětu vidíte víc, než je třeba. Pro začátečníka nemusí být vůbec jednoduché se rozhodnout, co je tzv. „správné“ nakreslit, co vynechat apod.

K tomu, zda prostředí vůbec znázorňovat, Vám řeknu toto – podle mého názoru je v podstatě jen na Vás, kdy kresbu ukončíte. Můžete nakreslit jen objekt, můžete k němu přidat vržený stín, můžete kolem naznačit prostor, nebo můžete kreslit zátiší, tj. řešit celou scénu. Všechny varianty mají něco do sebe a žádná není úplně špatně. Důležitým kritériem je, co od obrázku chcete. V případě, kdy Vás zajímá třeba jen objekt sám a chcete si ho naskicovat, abyste ho pochopili, pak je v pořádku, když Vás nebude trápit svícení, stíny ani prostředí.

Pakliže Vás naopak zajímá světelná atmosféra celé scény, tak si ji nakreslete, je to také v pořádku. K poznání, co kdy chít a proč, se dopracujete praxí a hlavně sebereflexí.

Každopádně za sebe můžu dát tip pro začátečníky – je lepší prostředí a vržený stín aspoň naznačit, trénujete tím vnímání kontextu.

A jak tedy prostředí vyjádřit? Jako vždy pro popis jakéhokoliv tvaru máme k dispozici – a ano, prostředí je také tvar - plastické stínování a objemové šrafování.

PROSTŘEDÍ STÍNOVÁNÍM

Na naší vzorové scéně (první obrázek nahoře) si všimněte jednoho důležitého jevu – při správném svícení se v každém místě odehrává kontrastní situace, kdy světlo je odsazeno stínem a stín světlem - viz první obrázek . Neboli popředí je světelně definováno pozadím a naopak!

Co z toho vyplývá pro kreslení? Že v momentě, kdy budete chtít kreslit celou světelnou scénu, budete vedle osvětlených částí objektu kreslit tmavé pozadí a vedle částí objektu zalitých stínem necháte pozadí světlé. Umocníte tím kontrast.

Množství kontrastu – jak už víte z kapitolky o světle a svícení - je totiž to, co ovlivňuje vyznění scény – zda bude dramatičtější, plastičtější – a také líbivější -, nebo naopak mdlejší, snovější apod. Kontrast je dán kontextem (okolím), v němž se nacházejí jednotlivé intenzity tónů stínování. Legraci, kterou s tímto principem můžete zažít, Vám možná přiblíží tyto ukázky optických klamů:

Na levém obrázku vidíte situaci, kdy se zdá, že malý podlouhlý obdélník je světlejší vlevo a vpravo naopak tmavší. Pravda je však taková, že je všude stejně šedý bez jakéhokoliv přechodu. Iluzi vytváří náš mozek, který reaguje na kontext.

Stejně tak na obrázku vpravo si všimněte, jak se tentýž čtvereček šedé jeví tmavší na světlém podkladu a světlejší na tmavém. Mějte tyto účinky zesilování/ zeslabování kontrastu skrze kontext na paměti, až budete definovat prostředí světlem a stínem.


PROSTŘEDÍ OBJEMOVÝM ŠRAFOVÁNÍM

Jelikož slovo prostředí je podobné jako slovo prostor, je nasnadě vyjadřovat ho objemovým šrafem. Ten může sdělovat informace o perspektivě, aniž by nutně musel sdělovat světlo a stín. Také jsme si v tomto velkém seriálu prozradili, v čem tkví celé kouzlo objemového šrafování → v tom, že když se budu správně ptát „Co o tvaru vím/ co o něm můžu šrafem říct?“ , vychází z toho pro vyjádření prostoru velmi jednoduchá věc. Protože co můžu říct o ploše, na které se nachází krabička? Že je rovná. A jak to můžu vyjádřit?

1) + 2) Z úvodu do perspektivy víme, že všechno, co je vzájemně rovnoběžné, se jeví, že se sbíhá. Proto i Vy, když se rozhodnete vyjádřit, že krabice a prostor jsou ze stejného vesmíru, můžete nechat sbíhat šraf do jednoho či druhého úběžníku. Důležité je, že se šraf chová souvisle s perspektivou krabice. Tento způsob je velmi efektní, ale pro začátečníka může být dost složitý.

3) šraf se sbíhá do jediného centrálního úběžníku. Je to spektakulární, ale ne vždy vhodné. Vyžaduje pokročilé znalosti perspektivy pro to, abyste si mohli správně určit úběžník, který bude mimo záběr atd.

4) nejjednodušší a proto pro začátečníky doporučený šraf na vyjádření prostředí. Protože jaká je plocha stolu? Nejen rovná, nýbrž vodorovná! Proto prostě vodorovný šraf. (Stejně tak třeba stěnu, která je svislá, byste řekli svislým šrafem, atd.)

Tímto postem končí seriál "Začínáme kreslit", v němž jsem se s Vámi podělila o takový všeobecný fundament. Ať Vám slouží ku prospěchu :).

Mějte se báječně!

Vaše

Bára Maštrlová.

#stínování #světloastín #prostředí #objemovýšraf

716 zobrazení