• Výuka kresby

4) Základní tělesa: Kužel


Dnes se zaměříme na kužel - druhé základní těleso, kterému se budeme věnovat. Druhé proto, že je jen o trochu složitější než válec, takže na sebe obtížností hezky navazují.

Základnou kuželu je stejně jako u válce kružnice, z jejíhož středu se tyčí středová osa. A i zde je kužel válci podobný – má jednu středovou osu, která je na kružnici základny za všech okolností kolmá. Od vrcholu středové osy k obvodu kružnice se rozprostírá plášť kuželu. Kužel je podle své středové osy rotační a souměrný. Potud jednoduchá geometrie a slibuji, že žádné vzorečky řešit nebudu.

Zato však nás bude zajímat, jak se chová perspektiva, stínování a šrafování tohoto tělesa:

U stínování víme, že jelikož je kužel oblé těleso, umístěním vlastního stínu můžeme zásadně podpořit plastičnost – a to tak, že vlastní stín umístíme na těleso, nikoliv na jeho okraj. Tvar vlastního stínu bude trojúhelníkový, táhnoucí se po kuželu od vrcholu k základně a rozšiřující se stejnoměrně s kuželem. Neboli vlastní stín se chová „souvisle s tvarem“.

Stejně tak souvisle s tvarem a s jeho perspektivou se bude chovat i šrafování - svislé šrafy se budou rozšiřovat shodně s kuželem, vodorovné se budou chovat jako elipsy. Jistě si vybavíte velký elipsový kříž, který je základem pro všechny oblé tvary. Stejná pravidla perspektivy elips a z toho odvozené chování šrafů platí i pro kužel:

Dobře si prohlédněte následující obrázky kuželu – vzala jsem polystyrenový kužel, pokreslila ho objemovými šrafy a vyfotila v různých záběrech, abych Vám přiblížila, jak funguje perspektiva tohoto tělesa. Povšimněte si, jak specifický je úplný nadhled a podhled apod.

Na závěr přidávám malou ukázku, kde se kužel nachází v reálných předmětech, nebojte si vyzkoušet si je nakreslit :).

Příště se podíváme na anuloid. Do té doby se mějte přinejmenším krásně!

Za Výuku kresby

přeje

Bára Maštrlová.

#kužel

4 008 zobrazení