• Výuka kresby

6) Začínáme kreslit: Jak kreslit vržený stín


Vržený stín je neméně důležitý než stín vlastní, kterému jsme se mimo jiné věnovali minule. Opravdu radím ho nepodceňovat. U začátečníků se stává, že když už obstojně zvládnou nakreslit hlavní námět, tak fázi vrženého stínu fatálně podcení, bezmyšlenkovitě ho odbudou a tím celou kresbu bohužel zkazí.

A čím je tedy vržený stín tak důležitý? Tím, že usazuje předmět do prostoru. Jeho charakter je dán svícením – to, jestli použijete přímé nebo rozptýlené světlo, kolik zdrojů zvolíte a jaký směr, to vše má vliv na podobu vrženého stínu.

Stejně jako stín vlastní i vržený stín souvisí s tvarem objektu – je to stín vržený předmětem, proto vychází z jeho tvaru, ovšem je zdeformovaný perspektivou.

Zjednodušeně, světlo, které na objekt dopadá, promítá siluetu neosvětlené části tohoto tvaru na podložku. Abyste to lépe pochopili, podívejte se na obrázek – žluté šipky představují paprsky světla, které obkreslují na podložku stín koule:

Nyní Vám prozradím 3 zásady, jak správně kreslit vržený stín podle reálné předlohy:

  1. vržený stín visujeme – nikdy ho netrefujte od oka, nýbrž jeho polohu si navisujte. Přesvědčivost vrženého stínu tkví právě v jeho správné perspektivě vůči objektu.

  2. nemá obrysovou konturu, je to stín, a proto ho stínujeme!

Když se budete těchto 3 zásad držet, už nikdy nenakreslíte vržený stín špatně. A abyste měli jasnou představu, jak tyto 3 zásady používat v praxi, ukážeme si je krok za krokem v malém tutoriálu:

Na závěr Vám dám typ z praxe:

Vyfoťte si scénu, kterou kreslíte, v tom konkrétním nasvícení, ve kterém ji chcete zachytit. Nejde o to, abyste pak kreslili podle fotky, ale o to, abyste se měli o co opřít, změní-li se světelné podmínky, nebo když budete potřebovat kreslit i v jinou denní dobu. U focení ale nezapomeňte na to, že musíte fotit přesně z té pozice, ve které visujete a také mějte na paměti, že optika fotoaparátu trochu zkresluje perspektivu, takže fotku pak používejte opravdu pouze jako referenci světel a stínů a nikoliv perspektivy. Tu si předtím navisujte podle reálné scény.

Mějte se báječně!

Vaše

Bára Maštrlová.

#stínování #světloastín #Jakpopsattvar #vrženýstín

4 202 zobrazení