• Výuka kresby

3) Základní tělesa: Válec


A je to tu! Co? Přece válec - první základní těleso, kterému se budeme věnovat. Válec je dost běžně zastoupen kolem nás. I člověk je samý válec :). Proč si jinak myslíte, že se ve výtvarných potřebách prodává dřevěný manekýn z válečků? To proto, aby se studenti kresby naučili vidět, že pod reliéfem svalů a kůže jsou právě takové prosté tvary, jako jsou třeba válce.

Proto je pro Vás klíčové naučit se nejen elipsy, ale z nich i dobře a správně poskládat válec. Jak tedy na to? Pojďme se podívat na válec skrze ječastější chyby, které na něm jsou velmi často páchány.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI KRESLENÍ VÁLCE

1) OSTRÉ HROTY NARUŠUJÍCÍ OBLOST

- jako jsme si už řekli u elipsy, že nemůže mít ostré hroty a vypadat tudíž jako mandle či zjednodušené lidské oko, tak stejně se ani na válci nesmí nikde objevit ostrý hrot, jinak se totálně naruší dojem oblosti tvaru. Oblý tvar (a to nejen válec) prostě nemá nikde ostrý hrot (vyjma stuace elipsy na horizontu).

2) NEFUNGUJÍCÍ PERSPEKTIVA ELIPS

- jak už jsme si řekli u velkého elipsového kříže, je nesmírně důležité si vždy uvědomit vliv perspektivy na chování elipsy vůči horizontu a středové obličejové ose.

3) NEFUNGUJÍCÍ PERSPEKTIVA SOUSTŘEDNÝCH ELIPS

- u elipsy je dobré se naučit rozlišovat geometrický a perspektivní střed. Geometrický je ten, podle kterého je elipsa osově symetrická. Perspektivní je ten, podle něhož se jeví přední část elipsy větší než zadní a kolem něhož se točí všechny vzájemně soustředné elipsy.

Proč tomu tak je? Pomůžeme si jednou ze základních pomůcek, kterou je dobré znát a to tím, že elipsu umístíme do čtverce, pak to lépe uvidíte:

Na konstrukci elipsy samotné to nic nemění. Když ji budeme kreslit, elipsa vždycky bude osově symetrická. Kde to využijete v praxi? Například, když budete kreslit třeba kruhy na vodní hladině:

- vyplývá z toho jedno pravidlo pro kreslení soustředných elips, jak ho vidíte barevně zvýrazněné na kruzích vpravo: boční rozestupy mezi elipsami jsou vždycky širší než přední rozestup a ten je vždycky širší než zadní rozestup!

4) ABSENCE STŘEDOVÉ OSY

- všechny "soustružitelné" tvary, které mají středovou osu, jsou podle této středové osy symetrické. Důležitá věc, která se středovou osou úzce souvisí, je kolmost elips na středovu osu.

5) NENAKLONĚNÉ ELIPSY NA NAKLONĚNÉM VÁLCI

- když válec nestojí svisle jako ve všech předchozích situacích, ale leží a to pod nebo nad horizontem, dochází k naklonění elipsy. Jako jednoduchá pomůcka, jak elipsu naklonit, Vám bude sloužit povědomí o tom, že elipsa je na středovou osu kolmá za všech okolností!

- můžete si tento jev naklonění elips a zároveň jejich kolmosti dobře prohlédnout na tomto obrázku činky:

KONSTRUUJEME VÁLEC KROK ZA KROKEM

Řekli jsme si všechny typické chyby na válci, které dělají začátečníci. Abychom si ukotvili tyto principy, pojďme válec zkonstruovat teoreticky principiálně správně. Ukážeme si to na příkladu válce viděného z nadhledu. To znamená, že horní elipsa bude uzavřenější a spodní rozevřenější. Opravdu doporučuji si toto cvičení udělat, než začnete kreslit válec podle skutečnosti, pomůže Vám to ;).

Příště se podíváme na kužel. Do té doby se mějte přinejmenším krásně!

Za Výuku kresby

přeje

Bára Maštrlová.

#válec

6 265 zobrazení