• Výuka kresby

2) Základní tělesa: Začněme elipsou!


PROČ JE ELIPSA DŮLEŽITÁ

V úvodu k tomuto seriálu jsme si řekli, že se seznámíme se základními tělesy - válcem, kuželem, koulí a anuloidem. A všechna tato tělesa obsahují elipsy. Z tohoto důvodu na tom, jak dobře zvládáte elipsu, závisí to, jak kvalitně nakreslíte v podsatě kterýkoliv oblý tvar. Jde totiž o to, že elipsa nebo její část je totiž skrytá téměř všude kromě vyloženě plochých objektů. Najdete ji nejenom na hrníčku a váze, ale ve většině přírodnin, na drapériích, portrétu, lidské postavě, prostě na všem zábavném.

A co je to tedy elipsa? Elipsa je kružnice pod vlivem perspektivy.

Abychom vyloučili jakékoliv pochybnosti o tom, že víte, jak elipsa vypadá, ukážeme si ještě, co elipsa NENÍ:

Elipsa není ani ovál či tabletka, ani citron, ani oko nebo mandle

POZNEJTE ELIPSU DOKONALE!

Co o elipse víme a jak se ji naučit konstruovat? Obecně nejen začátečníci mají s elipsou problém – kreslí ji různě šišatou, osově nesouměrnou apod. Pojďme se tedy podívat, co stojí za dokonalou elipsou:

1) elipsa má dvě na sebe kolmé osy, podle nichž je souměrnáOsa A ji půlí vodorovně, Osa B svisle:

2) má 4 vrcholy a 4 kvadranty – když vezmeme jeden kvadrant a ozrcadlíme ho jednou dolů, jednou doprava a jednou protilehle, dostaneme celou elipsu:

Z toho plyne, že kterýkoliv bod z jednoho kvadrantu může být zrcadlově přenesen, ať už po ose vodorovné nebo svislé, stejně jako úhlopříčně přes střed. To Vám dává do ruky perfektní kontrolní nástroj na rozpoznání chyb ve Vašich elipsách.

Příklad:

Modrý bod má od svislé osy elipsy vzdálenost A, od vodorovné osy pak vzdálenost B. Když si přenesete tyto dva údaje ať už shora dolů, nebo ze strany na stranu, dostanete vždycky přesnou polohu modrého bodu v obou kvadrantech. Pro protilehlý kvadrant můžete použít úhlopříčné přenášení, kdy rozměr C pouze ozrcadlíte přes střed na druhou stranu.

Doporučuji si tento postup alespoň jednou v životě vyzkoušet – můžete rovnou podle následujícího tutorialu. Získáte tím úžasnou schopnost a to rozpoznat asymetrii v elipse a hlavně vědět, jak ji opravit!

Samozřejmě, že v běžném kreslení elipsu nebudete takhle složitě kreslit, ale vyplatí se znát tento způsob, jak ji opravit. A jak ji tedy budete normálně kreslit? Třeba takhle:

ELIPSA V PERSPEKTIVĚ A VELKÝ ELIPSOVÝ KŘÍŽ


Řekli jsme si, že kruh a kružnice se v perspektivě chová jako elipsa. Co přesně to znamená? Vyzkoušejte si malý experiment!

Vezměte do ruky hrníček a zvedněte ho tak, abyste měli jeho okraj přesně v úrovni očí, neboli na horizontu. Co vidíte?

Z kruhu se rrzem stala úsečka. Když budete pomalu hýbat s hrnkem směrem dolů, stane se Vám z úsečky elipsa. Čím níž hrnek pod svůj horizont dáte, tím víc se bude elipsa rozevírat. Kdybyste hrníček postavili až na podlahu a podívali se na něj přímo shora, uvidíte jasný kruh. Takto funguje nadhled. Podhled pak funguje stejně, ale druhým směrem, tj. kdybyste s hrnkem hýbali směrem nahoru.

A budete-li hrnkem posouvat nikoliv pouze vůči horizontu, ale i vlevo/ vpravo vůči středové ose svého obličeje, bude to mít stejný efekt. Neboli i vůči této ose se budou elipsy rozevírat.

VELKÝ ELIPSOVÝ KŘÍŽ

Základní princip rozevírání elips si dobře prohlédněte na následujícím obrázku. Tento zákon perspektivy elips je stejně důležitý jako pravidlo sbíhání vzájemně rovnoběžných linií a vztahů – budete-li ho mít správně, Vaše kresba bude prostorově přesvědčivá.

TAKŽE JEŠTĚ PRO JISTOTU - PROČ VLASTNĚ STUDOVAT ELIPSU?

Prostě Vás musím ještě přesvědčit obrázky, abyste mi věřili, že elipsa je všude kolem nás... je to skoro elipsové psycho, hotová invaze elips, když se na to zaměříte ;).

Tak ať Vás symetrie v elipsách provází a příště válce.

Mezitím se mějte krásně!

Vaše

Bára Maštrlová.

#Perspektiva #elipsa

4 794 zobrazení