• Výuka kresby

2) Perspektiva pro výtvarníky: s 1 úběžníkem


Minule jsme začali úvodem do toho, jak ovládnout 3 rozměry prostoru, abychom mohli coby umělci svobodně stvořit iluzi prostoru. Dnes se podíváme blíž na to, jak ovládnout hloubku.

SBÍHÁ-LI SE HLOUBKA aneb PERSPEKTIVA S 1 ÚBĚŽNÍKEM

Je to nejjednodušší a nejstarší typ perspektivy. Vytváří iluzi prostoru na kresbě tím, že ovlivňuje hloubku objektu. A to tak, že všechny vzájemně rovnoběžné hloubky se potkávají v jednom úběžníku:

Šířka ani výška se nikde nesbíhají a vidíme je přímo zepředu, neboli průčelně (proto se této perspektivě též říká „průčelná“). Fascinující je, že už jenom sbíhání linií aplikované na hloubku vytvoří na obraze iluzi prostorovosti!

Kde se můžeme s jednoúběžníkovou perspektivou setkat? Jelikož její principy byly objevené a definované v Renesanci, lze je dobře vidět na dílech starých mistrů (snad nejznámější dílo s 1- běžníkovou perspektivou je Da Vinciho Poslední večeře). V reálném světě je ale stejně tak možné ji spatřit v mnoha situacích, např. koleje, alej, pohled do ulice, apod.

Renesance – Da Vinciho Poslední večeře:

Reálná situace:

Co tedy víme o jednoúběžníkové perspektivě:

- 1 úběžník = sbíhání hloubky, svislé a vodorovné linie se nesbíhají - 1-úběžníková perspektiva vznikla v Renesanci a umělci si s ní museli vystačit až do 18.století - proto se s ní setkáme v umění hlavně v renesančních obrazech, v realitě pak při pohledech do aleje, na ubíhající koleje, dlouhé silnice, pohledy do interiéru apod. - úběžník může, ale nemusí být součástí scény/ obrazu - důležité: pokud používáte 1-úběžníkovou perspektivu, musíte uplatnit sbíhání na sebemenší detaily scény, jichž se to týká, jinak to nebude mít ten správný efekt. Toto pravidlo pak platí na všechny typy perspektivy!

A TEĎ SI TO POJĎTE SAMI VYZKOUŠET!

V kreslení platí, že co si neodkreslíte, to nepochopíte. Můžete sice všemu popsanému rozumnět, ale dokud si to sami nezkusíte a poté ještě alespoň 20x nezopakujete (a čím více, tím lépe), tak se to nemá šanci stát Vaší přirozeně žitou schopností. Takže s chutí do toho a snad Vám pomůže i tento 8-krokový tutoriál ,-).

A abyste si přece jen nemysleli, že jednoúběžníková perspektiva je jenom o kostičkách, tak se mrkněte na moje oblíbené video Marca Rilleyho, které ráda studentům posílám, když se ofrňují nad kostičkami:

Mějte se krásně

a příště už v tomto seriálu ovlivníme dva rozměry!

Vaše

Bára Maštrlová.

#Perspektiva #průčelnáperspektiva #perspektivasjednímúběžníkem #MarcRilley

16 147 zobrazení