• Výuka kresby

3) Začínáme kreslit: Tvarosloví reality a Abeceda nástrojů


TVAROSLOVÍ REALITY

Abyste se naučili realisticky kreslit, je důležité si začít všímat tvarosloví, z něhož je realita poskládaná. V podstatě se dá říct, že svět se skládá z plochých a oblých tvarů a jejich kombinací:

Když se naučíte ve složitějších tvarech vidět jednoduché, nebudete mít problém nakreslit v podstatě cokoliv. Právě proto je na začátku důležité se věnovat tak prostým námětům, jako je krabice nebo válec. Protože z jednoduchých geometrických tvarů je poskládáno vše kolem nás. Jak tedy kreslit jednoduché tvary? Kresbu lze rozložit na jednotlivé její „součástky“. Je to něco jako abeceda kresby – když se naučíte znát jednotlivá písmena, můžete skládat slova a pak i celé věty.

Co tedy máte při kreslení (kromě znalosti zákonů perspektivy) k dispozici? V podstatě lze rozlišit 3 základní nástroje vyjádření tvaru, které můžete používat bez ohledu na konkrétní techniku:

LINKA

V tomto příspěvku si řekneme, jak pracovat s linkou. Linka je Váš základní vyjadřovací nástroj. U ní všechno začíná. A může, ale i nemusí končit. To už je jenom na Vás.

Linka je úžasná v tom, že může být nositelkou hned několika informací:

  • o tvaru – to když odděluje tvary od prostoru pozadí

  • o světle a stínu – to když nám svou sílou říká, kam dopadá světlo a kam už ne

  • o emocích umělce – to když její dynamika nesouvisí s reálným svícením a tvarem, ale s emocemi umělce

  • o kráse sebe samé – to když je linka krásná sama o sobě, třeba v kaligrafii, secesi apod.

Prohlédněte si pořádně tuto kresbu od Michelle Arnold Paine – vidíte, jak její linka obsahuje tvary, světlo, emoce a je při tom krásná sama o sobě? (více prací této umělkyně: http://www.michellepaine.com )

K tomu, aby Vaše linka byla krásná sama o sobě, se musíte vykreslit. Stejně tak dostat do linky emoce chce jisté hledání a zkoušení. Co se však můžete naučit hned teď a co Vám bude užitečné v realistické kresbě, je know-how, jak pracovat s linkou, aby vypovídala co nejvěrněji o chování světla a stínu a tudíž i o tvaru. Proto je dobré se na začátek naučit rozlišovat linku bez přítlaku a s přítlakem.

Podívejte se na příklad:

Porovnejte chování linky na kresbě vlevo a vpravo. Vlevo nám linka nic neříká ani o rozprostření světla na portrétu, ani o chování tvaru. Naopak na pravém portrétu nám linka oboje popisuje.

Jaké jsou zákonitosti používání linky s přítlakem?

  • osvětlená místa objektu kreslíme tenkou a světlou linkou

  • místa ve stínu kreslíme linkou širší a tmavší

  • jednotlivé tvary – ať už jsou ve světle nebo ve stínu – od sebe oddělujeme zesílením a ztmavením linky v místě předělu tvarů

Prohlédněte si kresbu od Edgara Degase – na ní je krásně vidět, jak zákonitosti práce s dynamickou realistickou linkou fungují.

S linkou můžete kresbu pouze kompozičně nahodit, nebo s ní pracovat dál. Použít jí jen na skicování, nebo na ní založit svůj styl a věnovat se pouze lineárním kresbám. Nechat ji vyznít samotnou, nebo vrstvit mnoho linek na sebe. Můžete jí nechat bez přítlaku nebo s přítlakem. Můžete jí kombinovat se šrafy a stíny. Rozhodně se nebojte s linkou a jejími možnostmi experimentovat, tím se naučíte nejvíc :).

Podívejte se na některé příklady z dějin, abyste si udělali obrázek o tom, co lze s linkou podnikat:

V příštím díle tohoto seriálu se podíváme na další dva nástroje - stínování a šrafování.

Do té doby se mějte hezky!

Vaše

Bára Maštrlová.

#linka #Schiele #Hockney #Degas

3 455 zobrazení