Jak nakreslit: Zátiší

Tento příspěvek věnovaný zátiší je určený především uchazečům o studium na umělecké SŠ či VŠ, neboť zadání nakreslit/ namalovat zátiší je na talentových zkouškách úplně nejčastější. Nicméně, věřím, že si v tomto postu přijdou na své i ti z Vás, pro které je zátiší jejich oblíbeným žánrem.

Zátiší představuje jednu z klasických disciplín výtvarného umění (proto je také součástí online kurzu). Jistě víte, že lze umělce označovat za krajináře, figuralistu, portrétistu, abstraktního malíře apod. Stejně tak je i zátiší samostatným žánrem, na nějž najdete v historii i současnosti spoustu specializujících se autorů.

Zátiší tedy není zdaleka něco podřadného, co člověk se sebezapřením drtí na talentovky, aby ho pak v 15 letech při přijímačkách nakreslil naposledy. Nýbrž má svůj nezanedbatelný význam, své autory i fanoušky a pokud se mu chcete věnovat, měla by Vám z toho všeho vyplynout pro jeho znázornění jedna podstatná věc – aby bylo zátiší dobré, mělo by Vás prostě bavit! (Což uznávám, že může být pro studenty chystající se na talentovky něco nepředstavitelného 😀.)

 

Co je to tedy zátiší?

Půjčím si definici z wikipedie:

Zátiší je umělecké dílo, jež vkusně zobrazuje neživé předměty, obvykle běžné, které mohou být přírodního původu (ovoce, zelenina, rostliny nebo přírodniny) nebo vyrobené člověkem (sklenice, dýmky, atd.) v umělém prostředí.“

Jako svou definici bych uvedla, že za zátiší považuji cokoliv, co čítá 2 a více neživých předmětů ve vzájemné kompozici spolu a s prostředím.

Ať už se budeme držet Wikipedie nebo mně, vyplývají nám z to tyto věci, které činí zátiší zátiším:

1) Zátiší je 2 a více předmětů
-> tzn. nikoliv jen jeden předmět. Toto je hodně důležitý point – i pokud byste nakreslili kolem jednoho předmětu pozadí, tak to z něj stále nedělá zátiší.

2) Tyto předměty jsou v kompozici
-> kompozice je zjednodušeně řečeno vzájemné uspořádání, které má svá pravidla a estetické důsledky. Kompozici můžete řešit, pokud si zátiší stavíte sami, na talentovkách bohužel nikoliv, ale můžete se alespoň snažit vybrat si dobrý záběr na již naaranžované zátiší.

3) Předměty zobrazujeme včetně pozadí
-> tzn. je třeba nakreslit/ namalovat nejen předměty, nýbrž i to, co je kolem předmětů (vržené stíny, sokl/ stůl, vyjádřit i světlo a stín okolo předmětů na pozadí).

 

Historie zátiší

U zátiší je dobré se pro inspiraci podívat blíže na jeho historii. Nejstarší známá pocházejí z nástěnných maleb v Pompejích, později i ze starověkého Říma. Zajímavé však je, že poté se zátiší z umění vytratilo až do 15. století a v plné míře se coby samostatný objekt zájmu objevuje znovu až ve 2. pol. 16. století (Jan Brueghel starší, Giuseppe Arcimboldo).

Hlavním důvodem návratu zátiší do hry byl silný vliv kalvínské reformace v 16. st. – ta zakázala tvořit náboženské obrazy a malíři se museli začít specializovat na témata, proti nimž nemohlo být z náboženských důvodů námitek. Kromě portrétů to byly výjevy z běžného života, krajiny a právě zátiší.

Svůj vrchol zátiší zažilo v 17. století v období barokního malířství, kdy bylo velmi oblíbené nejen v Nizozemí, ale téměř v celé Evropě. Jeho oblíbenost trvá v různých intenzitách a výtvarných stylech dodnes.

Zajímavé na zátiší je to, že znázorňuje materiální realitu, která umělce obklopuje. Jako takové je tedy zátiší nejen cenným zdrojem umělcova studia, ale i důkazem toho, co bylo v té které době „hodno záznamu“ (vznikala zátiší lovecká, květinová, tzv. „rohy hojnosti“ apod. – často se symbolickým významem, či mající zobrazovat společenský statut majitele. Později ve 20. století je zátiší námětem, skrze nějž se mohou projevovat různé výtvarné styly a myšlenky).

Toto vše píšu, abych Vás nejen obohatila o širší souvislosti, ale i trochu namotivovala krásou vyobrazených děl k tomu najít si v zátiší třeba také další z oblíbených žánrů.

Audry Flack, Rich Art, 1973

Osobně si myslím, že zátiší je velmi intimní věc. Neboť podmínka toho, aby zátiší bylo skvělé, je – jak jsem se zmínila hned na začátku -, aby Vás osobně bavilo ho výtvarně vyjádřit.

V momentě, kdy Vás samotné už jen pohled na to, co jste si naaranžovali, nudí*, tak takové zátiší raději nemalujte (*ano, jsou situace, kdy člověk nemůže tuto věc ovlivnit, např. na již zmíněných talentových zkouškách).

Pokud však budete chtít sami kreslit zátiší, nebojte se vybírat si nekonvenční náměty a vytvořit kompozici podle svého citu.

 

Nejčastější předměty v zátiší na talentovkách

Protože štěstí přeje připraveným, bude užitečné si vyjmenovat, s čím se na talentovkách setkáte nejčastěji – bude to většinou následující výčet námětů:

 • Krabice
  – na 100% budete mít v zátiší nějakou formu krabice. Ať už jen coby sokl, na němž zátiší leží, případně další bude nějaká ta krabice, či vícero krabic/ knih na sobě/ židlička apod.
 • Válcovitá tělesa
  – na 100% bude v zátiší nějaká ta lahev od vína či okurek/ konev nebo hrnek (tzn. něco s ouškem), či sklenice.
 • Drapérie
  – na 99% bude součástí nějaký hadr – buď jako hlavní motiv, nebo jako pozadí
 • Věcná kresba = předměty
  – na cca 65% se může stát, že Vám do zátiší pedagog přidá nějaký předmět. V lepším případě to bude nějaké ovoce/ zelenina, v horším nějaký objekt – např. klobouk, housle, bota, apod.
 • Přírodniny
  – na cca 65% bude součástí nějaká květina, ulita, šiška, apod.
 • Části lidského těla
  – na cca 30% hrozí, že Vám zákeřnější pedagogové přidají do zátiší komponent z lidského těla, jako je lebka, sádrová ruka či chodidlo apod. To je bez debat to nejtěžší, co Vám může v zátiší přistát.

Na zátiší jsou běžně 1,5 – 2 hodiny (na VŠ ale klidně 4 hodiny). Dvě hodiny jsou standard a samozřejmě je to čas, za který se nedá zátiší kdovíjak „vytunit“. To však ani není Vaším cílem – tím je zvládnout celé zátiší nasadit do formátu, rozvrhnout světla a stíny, mít správně poměry objektů samotných i mezi sebou a ohlídanou geometrii těles. Coby technika se většinou zadává tužka či uhel (všechno – vyjma lebky -, co potřebujete umět k talentovkám, najdete v mém online kurzu Talentovky).

 

Jak nakreslit zátiší

Nyní si pojďme spolu zátiší vyzkoušet nakreslit. Pro ukázku toho, jak na to, jsem zvolila „neutrální“ námět základních těles. Pro pochopení souvislostí to naprosto stačí, navíc základní tělesa jsou sama o sobě v podstatě dokonalá a kompozice se s nimi tudíž tvoří docela samy.

V tomto tutoriálu mi jde hlavně o to, abyste si vyzkoušeli odvodit vzájemné poměry a pozice těles mezi sebou + abyste si vyzkoušeli vyjádřit pozadí. Přiznávám, že je to zátiší pracné a na talentovkách na takové vyměřování nebudete mít čas.

Nicméně, z dlouhodobého hlediska je dobré vědět, jak si můžete mezi sebou vztahy objektů ověřit a je úplně jedno, jestli budete nejdříve visovat, nebo nejprve nasadíte zátiší od ruky a pak si visováním zkontrolujete souvislosti (což je postup, jenž pro talentovky doporučuji!).

Tak pojďte na to!

1) odměřte si poměrový rámec celého zátiší – ten je dán 4 body. Výšku ku šířce měřte svisle a vodorovně (poměr je cca čtvercový 1:1, ale výška je trochu kratší než šířka)

 

2) nyní si s pomocí velkého rámce odměřte menší rámec jednoho z těles – levé kuželky. Jeho výška je 2/3 z šířky velkého rámce, šířka je 1/4 z šířky velkého

 

3) těleso, pro něž jste odměřili rámec, je osově souměrné, proto si nakreslete jeho středovou osu (doporučuji pravítkem)

 

4) nyní začneme členit těleso na dílčí části – začneme koulí. Ta svou šířkou určuje i šířku malého rámce. Použijeme ji k určení čtverce, do něhož kružítkem vkreslíme kružnici

 

5) od koule si tečnami na základnu kužele naměřte šířku spodní elipsy. Elipsu nakreslete od ruky, její otevření odhadněte. Pomocí osového kříže ji zpřesněte

 

6) úhlově změřte sklon levé strany pláště kužele. Tento sklon ozrcadlete přes středovou osu na druhou stranu. Od oka porovnejte, zda šířka hrdla kužele dává smysl, případně přeměřte a upravte

 

7) kužel trochu ogumujte od pomocných čar a zlehka zvýrazněte

 

8) od prvního tělesa odměřte druhý kužel. Nejdřív lokalizujte jeho vrchol, kterým se opírá o podložku. Zaměřte ho tečnou od základny prvního kuželu + od hrdla + ověřte poměrově (je o 1/4 výšky prvního kuželu níž)

 

9) nakreslete si vrchol druhého kuželu (je široký, nebojte se to přiznat). Úhlově od něj odměřte sklon středové osy kuželu

 

10) potřebujete zjistit délku druhého kužele. Poměrově odpovídá cca čtyřnásobku průměru koule. Dál Vás zajímá šířka základny kužele – ta odpovídá polovině celkové výšky prvního kužele. Zaznamenejte ji pomocí osového kříže

 

11) od ruky nakreslete do kříže elipsu. Její otevření odhadněte od oka. Zkontrolujte svůj odhad úhlově tečnou

 

12) úhlově změřte sklon horní bočnice pláště kužele. Tento sklon ozrcadlete přes středovou osu na druhou stranu. Od oka porovnejte, zda dává smysl, případně přeměřte a upravte

 

13) je potřeba zaměřit pozici nasazení anuloidu na kužel. Proto tečnou od hrdla prvního kuželu + tečnou od koule naměřte úhlově jeden z průsečíků anuloidu s bokem ležícího kuželu

 

14) od prvního průsečíku úhlově lokalizujte zbylé 3 průsečíky. Protilehlé průsečíky jsou společně kolmé na středovou osu

 

15) nyní je potřeba zaměřit ostatní možné údaje o anuloidu. Poměrově je jeho spodní viditelný vrchol v 1/4 celkové délky ležícího kuželu. Tečnami je možné zaměřit cca prostor, kde se budou nacházet boky anuloidu

 

16) od ruky nakreslete elipsu anuloidu tak, aby procházela všemi nalezenými pomocnými údaji. Nezapomeňte, že elipsa je kolmá na středovou osu kuželu

 

17) pro kontrolu a lepší orientaci v anuloidu si dodělejte kružnice v bocích – měly by se v jednom bodě dotýkat anuloidu a v jednom pláště kuželu

 

18) nyní si tečnami naměřte přibližnou pozici posledního tělesa – malé koule. Do naměřeného prostoru ji od ruky zakreslete

 

19) odměřte pravítkem střed kružnice a zpřesněte její tvar kružítkem

 

20) vyčistěte kresbu od pomocných a již nepotřebných čar

 

21) navisujte a zlehka zakreslete pozice a úhly vržených stínů

 

22) rozvrhněte si na tělesa zlehka náznak objemových šrafů a do vržených stínů přidejte vodorovné šrafy

 

23) rozvrhněte si světlo a stín na celé scéně včetně pozadí. Všímejte si, kde jsou stíny nejvýraznější a že čistě bílá je jen na pár místech! Pro vyznění kontrastů je důležitý kontext

 

24) prostínujte zátiší, dokud s výsledkem nebudete spokojeni

 

Je libo video-tutoriál?

Pokud Vám pro kreslení vyhovuje spíš video-tutoriál, tak i ten jsem pro Vás připravila. V něm vysvětluji určité souvislosti podrobněji a především Vám může pomoc celý proces shlédnout.

Reference, ať máte podle čeho kreslit

Přikládám Vám pár fotorefencí, pokud byste si chtěli zátiší vyzkoušet i v jiných variacích. Jsou to všechno fotky stažené z Pexels.com nebo z Unsplash.com, takže pokud by Vás můj výběr neuspojkojoval, zkuste si tam pohledat sami.

S hlubším pochopením souvislostí kolem zátiší a kompozice Vám může pomoct samostatná kapitola online kurzu/ nebo já v offline kurzech.
Ať už budete kreslit podle obrázků nebo podle videa, klidně se pochlubte svým výsledkem na Instagramu či Facebooku, kde nezapomeňte Výuku kresby zmínit nebo označit #vyukakresby :).

 

Mějte se kresleně!

Bára Maštrlová