Jak nakreslit: Drapérie

Pokud se se slovem drapérie setkáváte prvně v životě, naprosto to chápu. Přesto je to něco, co je zásadním způsobem pro kreslení i malování důležité!
Proto je taky drapériím v online kurzu věnovaná celá rozsáhlá kapitola, kterou jsem autorsky připravila, abych pomohla všem pochopit, o co že to v drapériích jde. Zde Vám z ní přináším malou ochutnávku.

Slovo drapérie pocházející z francouzského “drap” neboli sukno se totiž vyskytuje hlavně ve výtvarném umění (upřímně řečeno nevím, jestli se vyskytuje mimo něj). No a co to tedy je?  Zjednodušeně lze nazvat drapérií jakoukoliv textílii.

Drapérie je jedna ze základních kapitol výtvarného umění – historicky byla od Starověku námětem, jehož znázornění se měnilo s dobovým stylizačním kánonem. Stačí, abyste si vybavili rozdíl ve vyjádření oblečení např. gotických figur (hodně stylizované a statické) oproti barokním (dynamicky rozevláté).

Tolik krátký důkaz, že drapérie je v umění důležitým odrazem ducha doby. Nás zde však nebude trápit duch doby zjevovaný skrze drapérii, nýbrž co a jak s ní dělat v realistické kresbě.

 

Proč je drapérie důležitá

Samozřejmě je dobré umět kreslit oblečení a látky, ale drapérie je při učení se kresbě NENAHRADITELNÁ coby trenažér vyjadřování složitých celků.

Je pomyslným oslím můstkem mezi geometrií jednoduchých objektů a složitými náměty jako jsou květiny, zvířata a lidi. Proto se jí vyplatí vzít přes zdánlivou nudnost nejen na milost, ale ještě lépe se do ní zamilovat! Protože Vás opravdu hodně naučí.

Ve chvíli, kdy jste schopni nakreslit kupříkladu ležící utěrku tak, aby v sobě měla veškerý prostor, světlo a stín, jste totiž už jen kousek od schopnosti nakreslit třeba portrét a postavu. Anebo třeba takové roztomilé šarpeje – ti jsou celí tak trochu drapérie!

Co je to drapérie

Řekli jsme si, že drapérií lze nazvat jakoukoliv textílii, ale stejné projevy bude mít i lidská či zvířecí kůže, igelit, papír, plech apod. Co je tedy spojujícím prvkem tak rozličných materiálů? ZÁHYB.

Dá se totiž říct, že slovo drapérie vyjadřuje:

“Chování látek projevující se jejich zřasením neboli vznikem záhybů.“ 

Jak vzniká záhyb? Už v samotném slově záhyb slyšíme stejný kořen jako u slova pohyb. Záhyb je tedy důsledkem pohybu – ten vytváří tlak na látku:

Látka je flexibilní a jakoby „živě“ reagující na podněty. Může se zdát, že se chová chaoticky až amorfně, ale opak je pravdou. Drapérie a záhyb vždy reaguje logicky a fyzikálně opodstatněně podle toho, z jakého je materiálu a jaké síly na ni působí.

 

Fyzika & drapérie

Podívejme se blíž, co ovlivňuje chování jak dílčích záhybů, tak celé drapérie. Je to v podstatě velmi jednoduchá fyzika, v níž najdeme 3 hlavní principy:

1) tzv. “velká“ fyzika
→ to jsou velké síly, které drapérii ovlivňují. Nejhlavnější je gravitace, protože drapérie v prvé řadě visí (ať už na ramínku, nebo na člověku atd.). Druhou velkou silou je pohyb (např. vítr, běh postavy apod.)

2 )  tzv. “malá“ fyzika
→ tím jsou myšlena místa pnutí, od nichž se odvíjí řasení látky. Takže například u postavy její ramena, lokty, kolena či jiná místa ovlivňující svým tlakem na látku její chování (knoflíky, švy, prošívání atd.)

3) tvar pod drapérií
 → drapérie buď visí (leží, spočívá apod.) sama o sobě nebo je součástí jiného objektu, který její tvar i řasení definuje (např. lidské tělo oblečení, stůl ubrus atd.). V takovém případě je nutné objekt do chování drapérie promítnout od začátku.

 

Fyzikální vlivy si tedy s drapérií hrají dle libosti a definují její „architekturu“. U té se pak při kreslení snažíme najít skryté základní tvary (resp. jejich deformované výseče) a vliv perspektivy na ně.

Pomyslná „architektura“ záhybů drapérie je tvořena prostými základní tvary jako jsou válec, kužel, koule, anuloid a jejich částmi prolnutými v měkkých přechodech mezi jednotlivými tvary. Pro drapérii a záhyb je tedy typickou vlastností oblost.

 

Komiks o utěrce

Abyste to lépe pochopili, pojďme se teď podívat na to, jak se bude drapérie sama o sobě proměňovat působením různých sil a podnětů v Komiksu o utěrce.

Na příběhu je nejzajímavější pozorovat velkou fyziku (gravitaci, pohyb) a malou fyziku (kolíčky, ruce) a jejich společné působení na v záhybech utěrky skrytá základní tělesa (válce, kužely a výseče koulí v různých prolnutích).

Příběh utěrky začíná na šňůře, kde pokojně visí (1). Její klid ovšem končí s větrem, který se do ní opře (2), aby ji postupně vydral ze sevření všech kolíčků (3+4) …

… a nechal ji proletět vzduchem (5). Když si s ní vítr pohrál, jako nudný hadr ji odhodil na zem (6). Naštěstí přišel zásah shůry a utěrku ze země zvedl a vyklepal (7), propral a vyždímal (8), přehodil přes šňůru (9), kde bezpečně proschla a nakonec ji hezky složil do komínku (10).

Věřím, že Vás komiks obohatil. Na to, jak může do hry vstoupit ještě tvar pod drapérií, se podíváme jindy. Stejně tak nebudeme zabíhat do detailů v teoretizování o rozdílném vyjádření konvexního, tj. vypouklého a konkávního, tj. vydutého tvaru a jiných vychytávek, které Vás rozvinou nejen pro kresbu různě zmačkaných látek.

Nácvik drapérie vyžaduje celkem dost dílčích cvičení, na něž tu není prostor (samozřejmě je však najdete všechny v Online kurze v kapitole Drapérie). Nicméně, malou ochutnávku jak rozvlnit tvary Vám chci dát.

 

Tutoriál: Visící utěrka

Připravila jsem Vám tutoriál na jednu z jednodušších pozic, byť i zde se najdou pasti, na něž je dobré si dát pozor. Než se pustíte do kreslení utěrky, zamyslete se nad tím, jaké základní tvary obsahuje – myslím, že s obrázku sami dobře vyčtete, že hlavním tvarem, který se v takto pověšené utěrce opakuje, je kužel.

Tužky + gumy, které pro kresbu používám: začínám 2B, jemné stíny B, tmavé stíny 4B, super jemné stíny a lazury F, guma v tužce Koh-i-Noor na razantní gumování, plastická guma Farber-Castell na zjemňování intenzit ve větších plochách a utupování drobných chyb.

Tak pojďte na to!

 

1) změřte proporce celku, určete si výchozí bod cca v půlce

 

2) změřte si úhlově další orientační body (nejlépe fungují trojúhelníkové vztahy)

 

3) úhlově změřte sklony záhybů + zbylé body + dokreslete od ruky celý tvar utěrky

 

4) zpřesněte tvar a vztahy, změřte a doplňte tvar červeného proužku, podle potřeby si vyčistěte informace, abyste se v tom vyznali

 

5) nasaďte si zlehka objemové šrafy, klidně už zohledněte světlo a stín

 

6) gumou a měkkou tužkou rozvrhněte světlo a stín a vržený stín

 

7) prokreslete intenzitu světel a stínů, dolaďte vržený stín a jemné detaily

 

Je libo video-tutoriál?

Pokud Vám pro kreslení vyhovuje spíš video-tutoriál, tak i ten jsem pro Vás připravila. V něm vysvětluji určité souvislosti podrobněji a především Vám může pomoc celý proces shlédnout.

 

Reference, ať máte podle čeho kreslit 

Přikládám Vám na závěr pár fotorefencí, pokud byste si chtěli drapérii vyzkoušet i v jiných polohách.

Ať už budete kreslit podle obrázků nebo podle videa, klidně se pochlubte svým výsledkem na Instagramu či Facebooku, kde nezapomeňte Výuku kresby zmínit nebo označit #vyukakresby :).

 

A samozřejmě pokud chcete drapérii víc pochopit, mnohem více podkladů najdete ve stejnojmenné kapitole online kurzu, kde Vám vysvětlím spoustu dalších zásadních & zábavných souvislostí :).

 

Mějte se kresleně!

Bára Maštrlová