• Výuka kresby

1) Perspektiva pro výtvarníky: 3 rozměry prostoru


Perspektivě jsem se sice zde na blogu už krátce věnovala, ale ráda bych tuto kapitolu přece jen otevřela trochu víc do hloubky. Proč? Přece proto, abyste mohli konstruovat světy a prostory podle Vašich představ a fantazie!

7 ZÁKLADNÍCH VĚCÍ O PERSPEKTIVĚ

A jelikož opakování je matka moudrosti, tak si některé důležité body ještě jednou projdeme:

1) perspektiva je optický jev, který je běžnou součástí toho, jak vidíme svět

2) má za následek zmenšování: vzdálené objekty se jeví menší než ty, které jsou k nám blízko

3) zkracování: i když jsou mezi věcmi stejné vzdálenosti, jeví se tyto vzdálenosti kratší

4) sbíhání linií: všechno, co je vzájemně rovnoběžné, se sbíhá

5) v perspektivě je pro nás důležitý horizont: rovina v rovni našich očí, která určuje, zda něco vidíme z nadhledu či podhledu

6) a úběžník: myšlený bod, v němž se sbíhají všechny vzájemně rovnoběžné linie

7) perspektivu si můžeme buďto navisovat, nebo se jí naučit zkonstruovat nezávisle na reálné předloze

Pojďme se tedy naučit perspektivu zkonstruovat. Proč? Abyste si mohli z hlavy kreslit, cokoliv Vás napadne. K tomu se musíte naučit ovládat všechny tři rozměry prostoru.

OVLÁDNĚTE 3 ROZMĚRY PROSTORU

Prostor je trojrozměrný. To samozřejmě všichni víme a asi Vás tím moc neokouzlím. Co z toho však vyplývá, když chcete umět kreslit v konstruované lineární perspektivě? Že ony tři rozměry jsou tím kterým typem perspektivy ovlivněny:


3 základní rozměry reality

=

3 základní typy perspektivy

Proto je opravdu nutné si uvědomit, že máme hloubku, šířku a výšku věcí (záměrně píšu hloubku a nikoliv délku, protože tak si lépe uvědomíte, jaký má její deformace efekt).

Podle toho, kolik rozměrů je v perspektivě ovlivněno sbíháním do běžníku, lze rozlišit* tyto 3 typy perspektivy:

  1. hloubka = perspektiva s 1 úběžníkem

  2. hloubka + šířka = perspektiva se 2 úběžníky

  3. hloubka + šířka + výška = perspektiva se 3 úběžníky

(* Ono je těch typů konstruované perspektivy víc, ale tohle je opravdu celkem dobrá pomůcka, když se seznamujete se základy ;-) )

V následujících postech tohoto seriálu se podíváme na všechny 3 základní typy perspektivy, které výtvarník potřebuje.

Mějte se báječně,

Vaše

Bára Maštrlová.

#Perspektiva

3 316 zobrazení